Selasa, Mac 11, 2014

KRITIK DAN KAEDAHNYA YANG SYAR’IE


Ringkasan dari kitab Tasawwur Asasi Gerakan Islam (Anjadiyyat Tasawwur Al-Haraki lil-amal al-Islami) tulisan Ustaz Fathi Yakan.

PENGENALAN

Manusia tidak boleh lari dari berbeza pendapat. Ia merupakan sesuatu yang biasa. Dari zaman Nabi Muhammad SAW sehingga hari ini, perbezaan pendapat pasti akan ada. Kritik atau apa yang dinamakan dalam Al-Quran “At-Tawasi bil-haq” (berpesan-pesan pada kebenaran) ialah kewajipan Syar’ie seseorang Muslim apabila dia melihat sesuatu keaiban atau penyelewengan.

SYARAT-SYARAT KRITIKAN

Islam mewajibkan Muslim berpesan-pesan kepada kebenaran, tetapi ia dilaksanakan dengan beberapa syarat:
1-Siasat kebenaran.
2-Siasat tujuan.
3-Siasat cara untuk menyampaikan kritikan.
4-Siasat tajuk.
5-Lapang dada.

1-SIASAT KEBENARAN.

Saudara Muslim hendaklah menyelidik terlebih dahulu kebenaran sesuatu berita dan khabar sebelum ia mengkritik. Banyak khabar angin yang tidak benar sama sekali. Sesuatu kritik tidak boleh dibuat berdasarkan syak dan sangkaan, tetapi mestilah ada bukti-bukti kukuh dan dalil-dalil yang Qat’ie. Maksud Hadis Nabi Muhammad SAW: “Jauhilah kamu dari sangkaan kerana sangkaan itu adalah cakap yang paling bohong.” (Bukhari)

2-SIASAT TUJUAN.

Dimaksudkan di sini ialah saudara pengkritik hendaklah mengkaji rancangan-rancangan yang mendorong ia mengkritik, kerana ditakuti rancangan-rancangan itu didorong oleh hawa nafsu seperti hendak membalas dendam, menghina, atau tujuan-tujuan jahat. Saudara Muslim mestilah segera menghentikan kritikannya sekiranya rangsangannya itu tidak jelas dalam dirinya dan sekiranya dia merasa perbuatannya itu bukan didorong oleh niat mencari keredhaan Allah SWT dan untuk kepentingan Islam.

3-SIASAT CARA-CARA UNTUK MENYAMPAIKAN KRITIKAN.

Saudara Muslim hendaklah menyiasat dan mencari cara terbaik untuk menyampaikan kritikan, baik dari segi medium penyampaian mahupun pemilihan perkataan yang digunakan. Syarat memberi peringatan ialah menasihati pada kebenaran dan bukan kebatilan.

Adalah lebih baik nasihat itu diberi secara berseorangan, kerana cara ini lebih berkesan dalam dirinya dan lebih selamat dari dipengaruhi syaitan. Lebih baik saudara Muslim menyampaikan kritikan dengan adab, sopan dan merendahkan suara. Pilihlah perkataan yang baik.

Berkasar dan lepas cakap dalam kritik dan memberi nasihat membawa kepada penutupan pintu hati dan telinga. Sementara lemah lembut dapat membuka perasaan untuk mendengar nasihat dan dapat memberi kesan di jiwa. Dengan ini terlaksanalah kebaikan yang disebabkannya dituntut memberi nasihat.

4-SIASAT TAJUK.

Kepada pengkritik, hendaklah ia mengemukakan dalil Syara’ dalam nasihatnya agar dapat menguatkan pendapatnya dan sudut pandangannya. Perbincangannya dengan saudaranya hendaklah dengan tajuk yang sesuai dan sederhana, jauh dari meyimpang dan keterlaluan supaya perkara itu tidak bertukar kepada pertengkaran dan perbahasan serta tidak dikongkong oleh perasaan dan nafsu atau dipermainkan oleh syaitan. Dikhuatiri rosak Ukhuwwah yang terbina antara ahli Jemaah.

5-LAPANG DADA.

Akhir sekali, Muslim yang memberi dan menerima nasihat kedua-duanya hendaklah bersikap sabar dan lapang dada. Hendaklah ia menjadi pemangkin untuk kedua-duanya mendapatkan keredhaan Allah SWT lebih-lebih lagi dalam berpegang teguh kepada kebenaran. Sama sekali tidak boleh memenangkan satu pihak dan menjatuhkan satu pihak lagi.

Wallahua’lam...